Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 - 2018

Bài thi môn Ngữ văn gồm 6 câu. Kiến thức nằm chủ yếu trong chương trình Ngữ văn lớp 9 THCS với tổng thời gian làm bài là 120 phút.

BÀI THI MÔN NGỮ VĂN

I. Quy định chung

-   Hình thức thi: 100% tự luận;

-  Thời gian thi: 120 phút.

-  Thang điểm chấm thỉ: 10 điếm .

-  Số câu trong đề thi: 06 (sáu).

-  Nội dung đề thi: các bài trong đề thi không trùng lặp với các bài thi đã công bố trong 3 năm gần đây).

-   Giới hạn kiến thức: Chủ yếu trong chương trình Ngừ văn lớp 9 THCS.

II. Cấu trúc đề thi

Thứ tự

Nội dung

Điểm

Mức độ

Phần I

Đánh giá năng lực đọc- hiểu văn bản nhật dụng, văn bản nghị luận và năng lực viết đoạn văn nghị luận:

4,0

 

Câu 1

-    Nêu thông tin về: tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ nội dung chính/ phương thức biểu đạt/ kiếu văn bản của một đoạn trích (hoặc của văn bản chứa đoạn trích đó)/ nội dung câu chủ đề của đoạn trích;

-  Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả.

1,0

Nhận biết

Câu 2

-   Chỉ ra nét nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích;

-   Nêu ý hiểu về giá trị biểu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,0

Thông hiểu

Câu 3

Viết một đoạn văn ngắn (tối đa 1/2 trang giấy thi):

+ Thể hiện suy nghĩ của bản thân về vấn đề được nêu ra ở đoạn trích;

+ Thực hiện yêu cầu về kĩ năng viết đoạn/kĩ năng thực hành tiếng Việt.

2,0

Vận dụng

Phần II

Đánh giá năng lực đọc-hiểu một đoạn trích thơ/ truyện(Việt Nam) và năng lực viết bài nghị luận văn học:

6,0

 

Câu 1

Nêu thông tin về : tác giả/ hoàn cảnh sáng tác /xuất xứ/ của đoạn trích thơ/ truyện.

0,5

Nhận biết

Câu 2

- Chỉ ra một vài nét nghệ thuật thơ/ truyện thể hiện trong đoạn trích;

-  Nêu một vài ý hiểu về giá trị biếu đạt của nét nghệ thuật đó.

1,5

Thông hiểu

Câu 3

Viêt bài nghị luận ngắn(khoảng 300 từ) trình bày cảm nhận về một khổ thơ/một đoạn thơ/một vài nét về nhân vật được thể hiện trong đoạn trích văn bản truyện.

4,0

Vận dụng

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Cấu trúc đề thi môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng năm 2017 - 2018

  •