Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế năm 2014

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế tuyển sinh năm 2014 với tổng 1.240 chỉ tiêu, trong đó 1.200 chỉ tiêu bậc đại học, 40 chỉ tiêu liên thông.

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế năm 2014 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ DHF     1.240
Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế.        
ĐT: (054) 3830 678
Website:http://hucfl.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:       1.200
Sư phạm tiếng Anh (có các chuyên ngành: SP tiếng Anh; SP tiếng Anh bậc tiểu học)   D140231 D1 160
Sư phạm tiếng Pháp   D140233 D1,3 20
Sư phạm tiếng Trung Quốc   D140234 D1,2,3,4 20
Việt Nam học (có các chuyên ngành: Ngôn ngữ-Văn hóa và Du lịch; Tiếng Việt dành cho người nước ngoài)   D220113 D1,2,3,4 50
Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành: Tiếng Anh Biên dịch; Tiếng Anh Phiên dịch; Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Sư phạm; Tiếng Anh Ngữ văn)   D220201 D1 500
Ngôn ngữ Nga (có các chuyên ngành: Song ngữ Nga-Anh Du lịch, Tiếng Nga Biên-Phiên dịch, Tiếng Nga Sư phạm, Tiếng Nga Ngữ văn)   D220202 D1,2,3,4 20
Ngôn ngữ Pháp (có các chuyên ngành: Tiếng Pháp Biên dịch; Tiếng Pháp Phiên dịch; Tiếng Pháp Du lịch; Tiếng Pháp Sư phạm; Tiếng Pháp Ngữ văn)   D220203 D1,3 70
Ngôn ngữ Trung Quốc (có các chuyên ngành: Tiếng Trung biên dịch; Tiếng Trung Phiên dịch; Tiếng Trung thương mại; Tiếng Trung Sư phạm; Tiếng Trung Ngữ văn)   D220204 D1,2,3,4 100
Ngôn ngữ Nhật (có các chuyên ngành: Tiếng Nhật biên-Phiên dịch, Tiếng Nhật Sư phạm, Tiếng Nhật Ngữ văn)   D220209 D1,2,3,4,6 160
Ngôn ngữ Hàn Quốc* (có các chuyên ngành: Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch, Tiếng Hàn Ngữ văn)   D220210 D1,2,3,4 40
Quốc tế học (có các chuyên ngành: Hoa Kỳ học, Quan hệ quốc tế)   D220212 D1 60
Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy: 40
Sư phạm tiếng Anh   D140231 D1 20
Ngôn ngữ Anh   D220201 D1 20

 - Môn thi có hệ số: môn ngoại ngữ của tất cả các ngành đều có hệ số 2. 

- Từ học kỳ I năm thứ 3, sinh viên sẽ được xét vào học theo các chuyên ngành (riêng đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh sẽ phân chuyên ngành từ học kỳ II năm thứ 3), dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng đăng ký của sinh viên. 

- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Nga sẽ được giảm 50% học phí.

Xem thêm: 

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế 2013:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn 2013 Ghi chú
1 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 21  
2 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D1 13.5  
3 D140233 Sư phạm tiếng Pháp D3 13.5  
4 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D1 13.5  
5 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D2 13.5  
6 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D3 13.5  
7 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D4 13.5  
8 D220113 Việt Nam học D1 13.5  
9 D220113 Việt Nam học D2 13.5  
10 D220113 Việt Nam học D3 13.5  
11 D220113 Việt Nam học D4 13.5  
12 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 19.5  
13 D220202 Ngôn ngữ Nga D1 13.5  
14 D220202 Ngôn ngữ Nga D2 13.5  
15 D220202 Ngôn ngữ Nga D3 13.5  
16 D220202 Ngôn ngữ Nga D4 13.5  
17 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1 13.5  
18 D220203 Ngôn ngữ Pháp D3 13.5  
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1 13.5  
20 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D2 13.5  
21 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D3 13.5  
22 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D4 13.5  
23 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 20.5  
24 D220209 Ngôn ngữ Nhật D2 20.5  
25 D220209 Ngôn ngữ Nhật D3 20.5  
26 D220209 Ngôn ngữ Nhật D4 20.5  
27 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 20.5  
28 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 14.5  
29 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D2 14.5  
30 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D3 14.5  
31 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D4 14.5  
32 D220212 Quốc tế học D1 13.5  

Tuyensinh247 Tổng hợp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế năm 2014

  •