luyen thi dai hoc - THPT Quoc gia 2015

Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng năm 2014

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM đưa ra đề án tuyển sinh riêng năm 2014. Theo đó trường sẽ thay đổi môn thi đối với các ngành khối V và khối H.

luyen thi thpt quoc gia 2015

Mục đích tuyển sinh riêng của ĐH Kiến trúc TPHCM nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh, tuyển được các thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của trường.

Theo đó, trường thay đổi môn thi đối với các ngành thi tuyển khối V và khối H trước đây nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, phù hợp với các ngành đào tạo của trường.

Tổ chức thi vào cùng các đợt thi của Bộ GD-ĐT, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa của Bộ GD-ĐT. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây. Tuy nhiên, do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi Đợt 2 để sử dụng các đề thi các môn Văn, Toán của Khối D theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.

Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tuyển sinh các ngành thuộc các khối thi với đợt thi và các môn thi như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán - Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán - Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V

1

Toán - Lý - Vẽ Mỹ thuật

6

Thiết kế nội thất

D210405

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

7

Thiết kế công nghiệp

D210402

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

8

Thiết kế đồ họa

D210403

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

9

Thiết kế thời trang

D210404

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

10

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

H

2

Hình họa mỹ thuật

- Ngữ văn - Vẽ trang trí màu

Các ngành thuộc Khối V và H thi các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn năng khiếu thi theo đề thi riêng của Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét chung về các môn thi tuyển sinh cho các ngành đào tạo hiện tại:

- Đối với các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hợp lý, đánh giá và tuyển chọn được thí sinh phù hợp với ngành đào tạo.

- Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan: thi tuyển theo các môn Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật không đánh giá đầy đủ được kiến thức về xã hội, nhân văn của thí sinh.

- Đối với các ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị: thi tuyển theo các môn Ngữ văn, Vẽ Trang trí màu, Hình họa mỹ thuật quá nghiêng về đánh giá năng lực nghệ thuật mà không đánh giá được tư duy logic, khoa học của thí sinh.

Phương thức xét tuyển mới của trường:

Trường tổ chức thi vào cùng các đợt của Bộ, sử dụng chung đề thi các môn văn hóa. Trường vẫn ra đề thi riêng các môn năng khiếu như trước đây, nhưng do thay đổi môn thi nên các ngành thi tuyển theo khối V trước đây sẽ chuyển sang thi đợt 2 để sử dụng các đề thi môn văn, toán khối D theo đề thi chung của Bộ.

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức thi tuyển.

Khối thi: Do thay đổi môn thi cho các ngành thi tuyển khối V và H trước đây nên trường đề nghị đặt các khối thi mới là V1 và H1, trong đó:

- Khối V1 thi các môn: Toán – Vẽ Mỹ thuật – Ngữ văn.

- Khối H1 thi các môn: Toán – Vẽ Trang trí màu – Ngữ văn.

Tiêu chí xét tuyển:

- Điểm chuẩn theo khối thi; dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và Quyết định của Hội đồng tuyển sinh.

- Khối A: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn Khối A của Bộ GD-ĐT.

- Khối V1: Điểm các môn thi lấy hệ số 1; điểm chuẩn không nhỏ hơn điểm sàn khối D của Bộ GD-ĐT; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Vẽ Mỹ thuật từ 5,0 trở lên mới được xét trúng tuyển.

- Khối H1: Điểm các môn thi văn hóa lấy hệ số 1, điểm môn Vẽ Trang trí màu lấy hệ số 1,5; điểm chuẩn (không nhân hệ số) không nhỏ hơn điểm sàn Khối D của Bộ GD-ĐT; thí sinh đạt điểm chuẩn phải đạt điểm môn thi Bố cục màu từ 5,0 trở lên (không nhân hệ số) mới được xét trúng tuyển.

Dai hoc Kien truc TPHCM tuyen sinh rieng nam 2014

ĐH Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng trong năm học 2014 - 2015

Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành:

- Các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng là các ngành thuộc khối kỹ thuật. Việc thi tuyển theo 3 môn Toán, Lý, Hóa của Khối A theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT là hợp lý, đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh.

- Các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật đô thị đều thi 2 môn Toán, Ngữ văn là các môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Việc thi các môn Toán, Ngữ văn và 1 môn năng khiếu là phù hợp với chuẩn đầu ra, đáp ứng mục tiêu đào tạo của các ngành đào tạo của Trường, cho phép đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh về các mặt:

+ Tư duy logic, khoa học.

+ Kiến thức về xã hội, nhân văn.

+ Năng lực nghệ thuật, sáng tạo.

Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức thi - tuyển sinh đề xuất:

- Trong phương thức thi tuyển sinh của trường: các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Mặt khác, việc thực hiện đăng ký dự thi của thí sinh, tổ chức kỳ thi, chấm thi, xét tuyển vẫn hoàn toàn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Đó là các yếu tố đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh.

- Với việc thay đổi các môn thi, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được năng lực của thí sinh một cách toàn diện hơn, chọn được các thí sinh phù hợp nhất cho quá trình đào tạo của các ngành trong Trường. Đây là tiền đề tốt để Nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

Thuận lợi, khó khăn của nhà trường và thí sinh khi triển khai phương thức tuyển sinh do nhà trường đề xuất:

- Thuận lợi: Các môn thi Toán và Ngữ văn là các môn thi bắt buộc trong các kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh đã được chuẩn bị kỹ khi học ở bậc phổ thông. Vì vậy việc thi các môn này trong một kỳ thi tuyển sinh đại học đối với các ngành năng khiếu của Trường là hoàn toàn thuận lợi với thí sinh.

+ Các môn thi văn hóa sử dụng đề thi chung của Bộ GD-ĐT, trường không phải lập Ban đề thi, in sao đề thi riêng cho các môn thi này.

+ Thí sinh thực hiện các thủ tục dự thi vẫn theo đúng quy định chung của Bộ GD-ĐT.

+ Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh của Nhà trường vẫn theo đúng “Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khó khăn: Thí sinh chưa quen với việc thay đổi các môn thi.

Thời gian tuyển sinh của trường / Phương thức tuyển sinh của thí sinh

- Lịch thi tuyển sinh của trường: theo các Đợt thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cụ thể:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Đợt thi

Môn thi

1

Kỹ thuật xây dựng

D580208

A

1

Toán - Lý - Hóa

2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

A

1

Toán - Lý - Hóa

3

Kiến trúc

D580102

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

4

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

5

Kiến trúc cảnh quan

D580110

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

6

Thiết kế nội thất

D210405

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

7

Mỹ thuật đô thị

Đang

xin cấp

V1

2

Toán - Vẽ Mỹ thuật - Ngữ văn

8

Thiết kế công nghiệp

D210402

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

9

Thiết kế đồ họa

D210403

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

10

Thiết kế thời trang

D210404

H1

2

Toán - Vẽ Trang trí màu - Ngữ văn

 - Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi theo các thủ tục và quy định chung của Bộ GD-ĐT.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, trường thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Lệ phí tuyển sinh, thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Theo DT

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2015 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Click Học thử Click Học thử CLick Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

tin hotXem NgayQuy chế tuyển sinh năm 2015


10 bình luận: Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh riêng năm 2014

 •  
 • cho em hỏi là trường có tuyển khối V(toán,lý,vẽ) nữa không hay chỉ tuyển khối V1 thôi? và năm thi tiếp theo có định thay đổi không?E cảm ơn nhiều ạ!!

  Hoàng Ngọc Thùy Liên 21:30 pm - 01/07/2014
 • cho em hỏi trường năm nay tuyển sinh riêng khôi v thi toán văn vẽ nếu không trúng tuyển có thể lấy kết quả ấy dể xét vào các trường đại học khác cùng ngành được không ạ . Mong các thầy cô trong trường giải đáp thác mắc của em ạ ! Em cảm ơn ạ .

  vũ huệ 14:28 pm - 02/04/2014
 • vậy trường mình rốt cuộc năm nay thi khối H hay H1 vậy ạ?

  nguyễn hiền 08:20 am - 16/03/2014
 • cho em hoi em muon thi nganh ki thuat xay dung co thi theo hinh thuc tuyen sinh rieng ko ak?

  nguyen nhat lam 10:41 am - 12/03/2014
 • truong thi rieng the sao lai to chuc thi cung dot voi bo

  phan van sang 17:26 pm - 10/03/2014
 • Văn hay Lý cũng được. Bộ GD cần phải đưa ra quyết định sớm để học sinh kịp chuẩn bị tâm lý và kiến thức chứ. Dù sao môn Văn cũng là một môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp, như vậy sẽ đánh giá năng lực thực sự của thí sinh.

  Thiện Lê 12:16 pm - 07/03/2014
 • nói trên giấy tờ sao thầy cô không nhìn vào thực tế .học sinh làm sao trở tay kịp khi ra quyết định vào phúc chốc như vậy.

  Nguyễn Thu Hiền 08:05 am - 23/02/2014
 • cái này thông báo từ năm 2012 rồi mà mấy e. Hồi anh thi còn 3 tháng nữa nó cũng thông báo, nhưng cuối cùng ko đổi. Nhưng năm nay có thể sẽ cao vì đã 2 năm rồi. Mấy e cứ yên tâm vì thử nghĩ xem nếu đổi thì tất cả mọi người bị chứ ko phải riêng mình nên đừng lo lắng quá. Còn môn văn thì anh chia sẻ một kinh nghiệm. Trường kiến trúc ko chuyên văn nên chấm văn cực kỳ dễ, chủ yếu mấy e chỉ cần nêu đc ý chính, biết cách làm một bài văn,còn lời văn thì ko cần phải chau chuốt như mấy trường khác. Hồi đó anh học văn ngu cực kỳ, làm toàn 4, 5 điểm, lên năm 12 thì mới xác định thi khối H kiến trúc nên mới bắt đầu ôn văn. Năm đó thi văn đc 6,25 lun ko ngờ luôn ak.

  thuannguyen 22:20 pm - 17/02/2014
 • Năm nay em học lớp 11, em theo ban tự nhiên,ngay từ đầu khi xác định khối thi em đã luyện thi môn vật lí và bây giờ em còn sợ không ôn kịp môn ngữ văn, huống gì các anh chị thi đh trong năm 2014. Em nghĩ nếu triển khai nhanh như vậy sẽ không đạt hiểu quả cao, không có chất lượng. Kính mong thầy cô có thể suy xét triển khai trong năm 2016 để các khóa sau có thể xác định ngay từ đầu và có 1 chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng này.

  Võ An 18:42 pm - 10/02/2014
 • van thay li cung kong sao tui hoc tro se co gang luyen van trong vai thang con lai, quan trong la bo giao duc hay nhanh chong dua ra quyet dinh di de tui hoc tro con phai chuan bi cho kip ki thi

  tran thi quynh nhu 19:25 pm - 09/02/2014
 • Xem Thêm