Đại học Thủ Dầu Một công bố phương án tuyển sinh 2017

Trường ĐH Thủ Dầu Một xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đại học Thủ Dầu Một

Ký hiệu: TDM

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 52140101 Giáo dục học 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 52140201 Giáo dục Mầm non 100 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát      
3 52140202 Giáo dục Tiểu học 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 52140217 Sư phạm Ngữ văn 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
5 52140218 Sư phạm Lịch sử 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 52220201 Ngôn ngữ Anh 400 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 200 Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
8 52310205 Quản lý nhà nước 250 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
9 52340101 Quản trị kinh doanh 250 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
10 52340201 Tài chính – Ngân hàng 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
11 52340301 Kế toán 250 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
12 52380101 Luật 350 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 52420203 Sinh học ứng dụng 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
14 52440102 Vật lý học 50 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Vật lý, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Vật lí
15 52440112 Hóa học 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
16 52440301 Khoa học môi trường 125 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Sinh học, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
17 52460101 Toán học 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Hóa học, Tiếng Anh
18 52480103 Kỹ thuật phần mềm 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
19 52480104 Hệ thống thông tin 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
20 52510601 Quản lý công nghiệp 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Vật lí
21 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
22 52580102 Kiến trúc 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
23 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 80 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
24 52580208 Kỹ thuật xây dựng 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
25 52760101 Công tác xã hội 150 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
26 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 150 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Sinh học, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Theo Thethaohangngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đại học Thủ Dầu Một công bố phương án tuyển sinh 2017

  •