Đại học Văn Hóa công bố phương án tuyển sinh 2017

Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội vừa chốt phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Đại học Văn hoá Hà Nội

Ký hiệu: VHH

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn Năng khiếu), Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Môn chính
1 52220112C0 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
2 52220112D1 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
3 52220112D7 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78 20 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
4 52220113AC0 Việt Nam học - Văn hóa du lịch C00 70 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
5 52220113AD1 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D01 65 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
6 52220113AD9 Việt Nam học - Văn hóa du lịch D96 45 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
7 52220113BC0 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
8 52220113BD1 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 35 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
9 52220113BD9 Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96 25 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
10 52220113CD1 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 40 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
11 52220113CD7 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 30 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
12 52220113CD9 Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 20 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
13 52220113LTC0 Liên thông Việt Nam học C00 7 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
14 52220113LTD1 Liên thông Việt Nam học D01 7 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
15 52220113LTD9 Liên thông Việt Nam học D96 6 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
16 52220340AA1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa A16 20 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn
17 52220340AC0 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa C00 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
18 52220340AD1 Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa D01 20 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
19 52220340BA1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông A16 20 Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn
20 52220340BC0 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông C00 30 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
21 52220340BD1 Văn hóa học - Văn hóa truyền thông D01 20 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
22 52220341C0 Gia đình học C00 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
23 52220341D1 Gia đình học D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
24 52220341D7 Gia đình học D78 10 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
25 52220342AC0 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 100 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
26 52220342AD1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01 65 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
27 52220342AN1 QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04 15 Ngữ văn, Năng khiếu thuyết trình, năng khiếu  Ngữ văn
28 52220342BC0 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
29 52220342BD1 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
30 52220342BD7 QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78 10 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
31 52220342CC0 QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
32 52220342CD1 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01 20 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
33 52220342CD9 QLVH - Quản lý di sản văn hóa D96 15 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
34 52220342LTC0 Liên thông Quản lý văn hóa C00 10 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
35 52220342LTD1 Liên thông Quản lý văn hóa D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
36 52220342X QLVH - Biểu diễn âm nhạc 10 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 Ngữ văn
37 52220342Y QLVH - Đạo diễn sự kiện 15 Ngữ văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu Ngữ văn
38 52220342Z QLVH - Biên đạo múa đại chúng 10 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 Ngữ văn
39 52320101C0 Báo chí C00 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
40 52320101D1 Báo chí D01 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
41 52320101D7 Báo chí D78 20 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh
42 52320201C0 Thông tin học C00 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
43 52320201D1 Thông tin học D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
44 52320201D9 Thông tin học D96 15 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
45 52320202C0 Khoa học thư viện C00 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
46 52320202D1 Khoa học thư viện D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
47 52320202D9 Khoa học thư viện D96 10 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
48 52320202LTC0 Liên thông Khoa học thư viện C00 4 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
49 52320202LTD1 Liên thông Khoa học thư viện D01 4 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
50 52320202LTD9 Liên thông Khoa học thư viện D96 2 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh
51 52320305C0 Bảo tàng học C00 25 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
52 52320305C1 Bảo tàng học C15 15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn
53 52320305D1 Bảo tàng học D01 10 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
54 52320402C0 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 45 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
55 52320402C1 Kinh doanh xuất bản phẩm C15 25 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn
56 52320402D1 Kinh doanh xuất bản phẩm D01 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
57 52380101C0 Luật C00 40 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn
58 52380101D1 Luật D01 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh
59 52380101D7 Luật D78 20 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

Theo Thethaohangngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đại học Văn Hóa công bố phương án tuyển sinh 2017

  •