Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm THPT Hậu Lộc 4

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích lớp 12 môn Toán trắc nghiệm của trường THPT Hậu Lộc năm 2016.

Bài 1: Tìm m để đồ thị hàm số: y = x4 – 2mx2 + 3m + 2 có 3 điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác đều

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y= (x- 6) √x2 + 4 trên đoạn [l; 3] .

Bài 3: Giải phương trình trên tập số thực: (x+1 )√x =x3 – 5x2 + 8x - 6

De kiem tra 1 tiet Chuong 1 lop 12 mon Toan trac nghiem THPT Hau Loc 4

Viết bình luận: Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm THPT Hậu Lộc 4

  •