Đề thi GDV vào Seabank

Tổng hợp câu hỏi,đề thi thường gặp khi thi tuyển vào GDV Seabank.

10 câu trắc nghiệm IQ (20′)
15 câu trắc nghiệm nghiệp vụ (20′). 

Nghiệp vụ hỏi những câu xử lý tình huống và những kiến thức chung về NH như :

1) Là GDV khi phát hiện tiền giả bạn phải làm gì?
a. Trả lại khách hàng
b. Đóng dấu & gửi về NHNN
c. Tịch thu và lập biên bản

2) Các NH hiện nay sử dụng các công cụ chủ yếu j để cạnh tranh với nhau
a. giảm LS cho vay, tăng LS huy động,
b.Cải tiến các công cụ và sản phẩm NH
c. Tranh thủ sự ưu đãi LS của NHNN…

3) Lạm phát là gì ?,

4) Ký hiệu của đồng Nhân dân Tệ là gì?

Viết bình luận: Đề thi GDV vào Seabank

  •