Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Giao Thủy C năm 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 của trường THPT Giao Thủy C năm 2016 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bên dưới, các em theo dõi bên dưới

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Giao Thủy C năm 2016

I. PHẦN TRẮC NGHIỆN KHÁCH QUAN ( 4 điểm)

Câu 1: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB,  đẳng thức nào sau đây sai?

 A. overrightarrow{IA} + overrightarrow{IB}=overrightarrow{0}

Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016

Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016

Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016

Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập R?

A. y=x2

B. y=-2+x

C. y=frac{1}{1+x}

D. y=3

Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Giao Thủy C năm 2016

Dè thi giũa học kì 1 lóp 10 mon Toán - THPT Giao Thủy C nam 2016

Tuyensinh247.com>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán - THPT Giao Thủy C năm 2016

  •