Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Hồng Dương 2016

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán của trường THCS Hồng Dương thành phố Hà Nội năm 2016, có đáp án chi tiết, các em theo dõi bên dưới nhé:

Bài 4. (4,0 điểm) (Cho tam giác ABC, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.

          1/ Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành.

          2/  Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại O. Chứng minh tam giác AOH cân.

          3/  Trường hợp tam giác ABC vuông tại A:

                a/ Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao ?

                b/  Xác định vị trí của M để đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất.

Dè thi giũa học kì 1 lóp 8  mon Toán - THCS Hòng Duong 2016

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 8  môn Toán - THCS Đồng Dương 2016

Dè thi giũa học kì 1 lóp 8  mon Toán - THCS Hòng Duong 2016Dè thi giũa học kì 1 lóp 8  mon Toán - THCS Hòng Duong 2016

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán - THCS Hồng Dương 2016

  •