Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh Bắc Giang năm 2016 được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết bên dưới, các em theo dõi dưới đây:

Cho parabol y=ax2+bx +c, xác định hệ số a,b,c trong các trường hợp sau:

Câu17.Đi qua ba điểm A(0;-2), B(2;-1), C(-2;1):

A.a=2, b=-1/4, c=1                                                                          B.a=1/2, b=-1/2, c=-2                           

C.a=-2, b=1/4, c=1                                                                           D.a=0, b=-1/4, c=-2

Câu18.Đi qua điểm D(-1;0) và có đỉnh I(1;4):

A.a=-1, b=2, c=3                                                                           B.a=2, b=3, c=-1                           

C.a=2, b=-1, c=3                                                                            D.a=3, b=2, c=-1

Câu19.Đi qua A(0;2)và có đỉnh I(2;-2):

A.a=-1, b=4, c=-1                                                                          B.a=-1, b=-4, c=2                         

C.a=1, b=-4, c=-1                                                                           D.a=1, b=-4, c=2

Câu20.Đạt cực tiểu bằng- 2 tại x=1 và đi điểm A(0;2):

A.a=4, b=-8, c=2                                                                          B.a=-4, b=-8, c=3                       

C.a= -8, b=4, c=2                                                                         D.a=4, b=-8, c=3

Dè thi giũa học kì 1 mon Toán 10 - THPT Nguyẽn Bỉnh Khiem 2016Dè thi giũa học kì 1 mon Toán 10 - THPT Nguyẽn Bỉnh Khiem 2016Dè thi giũa học kì 1 mon Toán 10 - THPT Nguyẽn Bỉnh Khiem 2016Dè thi giũa học kì 1 mon Toán 10 - THPT Nguyẽn Bỉnh Khiem 2016

 

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 10 - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 2016

  •