Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Trực Thuận 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Trực Thuận tỉnh Nam Định 2016 được Tuyensinh247.com cập nhật chi tiết bên dưới, các em theo dõi bên dưới:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    THCS TRỰC THUẬN

                                         ĐỀ THI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC : 2016-2017

MÔN : TOÁN 8

A . PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Chọn câu đúng trong các cau sau
A. Tứ giác có nhiều nhất hai góc tù
B. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
C. Hình thang cân có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.
D. Hình thang có hai đáy bằng nhau là hình bình hành

Câu 2:  Giá trị của  x2- 2x+ 1 tại x =11 bằng:

A.100                     B.99                            C.121                 D.10

Câu 3 :   Cho  x2 – 1 = 0 thì x bằng:           

 A. 1                        B. (-1)                        C. 1 và -1              D. Phương án khác

Câu 4:  Phân tích đa thức  x2 – 4 thành nhân tử bằng:

A. x – 2                    B. x +2                      C. (x+2)(x-2)       D. Phương án khác

Câu 5 :    4x3y  :  2xy bằng:     

 A. 2x2                                   B. 2xy                      C. 2x3                  D. 2xy
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8đ)

Bài 1: (2điểm)

Rút gọn biểu thức:

a)(x – 3)3 –  (x + 2)2      

b)  (4x2 + 2xy + y2)(2x – y) – (2x + y)(4x2 – 2xy + y2)

Bài 2: (1,5điểm) 

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 

a)  a2 – ab + a – b

b) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y +y3

Bài 3: (0.5điểm)

Tìm x  biết :

                x2 – 16 = 0   

Bài 3 . (  3điểm)
Cho hình bình hành ABCD gọi K và I lần lượt là trung điểm của AB và CD.
      1. Chứng minh AI=CK

     2. AI cắt BD tại M , CK cắt BD tại N .Chứng minh DM=1/3 BD 

      3. Chứng minh  BD , AC và IK đồng quy tại một điểm

Bài 5: (1 điểm)

      Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  M = x2 + 4x + 5

Tuyensinh247.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 - THCS Trực Thuận 2016

  •