Đề thi giữa kì 1 môn Toán 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016 tỉnh Nam Định năm 2016, các em tham khảo dưới đây

Câu 7: Cho tam giác MNP vuông tại M. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A: MN = MP. sinP             B: MP = NP.tanN             C:  cosP = sinN          D: tanN. cotP = 1

Câu 8: Giá trị của biểu thức cot300. tan600 – 2cos600 bằng

A: 1                                 B: 2                                 C: 3                          D: 4

 

De thi giua ki 1 mon Toan 9 - Phong GD Giao Thuy 2016Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Toán 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016

  •