Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016

Đề thi giữa kì 1 môn Văn 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016 tỉnh Nam Định năm 2016, các em tham khảo dưới đây

Câu 2: Các thành ngữ “nói có sách mách có chứng”, “nói phải củ cải cũng nghe”, “nói nhăng nói cuội” đều chỉ những cách nói liên quan đến phương châm hội thoại

A: Về lượng                        B: Về chất                            C: Quan hệ                          D: Cách thức

Câu 3: Thành ngữ nào sau đây liên quan đến phương châm hội thoại cách thức?

A: Điều nặng tiếng nhẹ

B: Cú nói có, vọ nói không

C: Nửa úp nửa mở

D: Ăn ngay nói thật 

De thi giua ki 1 mon Van lop 9 - Phong GD Giao Thuy 2016Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 môn Văn lớp 9 - Phòng GD Giao Thủy 2016

  •