Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

Tham khảo đề thi cuối học kì 1 môn Địa lớp 8 của trường THCS Âu Lạc, Tân Bình, TPHCM có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

Câu 4:(1.5 điểm)

Dựa vào bảng số liệu sau:

Bảng 13.2- Xuất, nhập khẩu của một số quốc gia Đông Á năm 2001 (tỉ USD)

Quốc gia

Tiêu chí

Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Xuất khẩu

Nhập khẩu

403,50

349,09

266,620

243,520

150,44

141,10

Nguồn: Số liệu kinh tế-xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.NXB Thống kê, Hà Nội,2002 

a./ Hãy so sánh  tình hình xuất, nhập khẩu của ba nước Đông Á năm 2001?

b./ Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong ba nước đó? 


De thi hoc ki 1 lop 8 mon Dia nam 2017 - THCS Au Lac

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

De thi hoc ki 1 lop 8 mon Dia nam 2017 - THCS Au Lac

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Địa năm 2017 - THCS Âu Lạc

  •