Đề thi học kì 1 môn Lý 11 năm 2016 - THPT Nguyễn Văn Cừ

Trường Nguyễn Văn Cừ tổ chức kỳ thi học kỳ 1 cho các em học sinh lớp 11 môn Lý, các em theo dõi chi tiết bên dưới đây:

1. Điện tích –Định luật Culông: (3 câu)

Câu 1: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 < 0.                                    B. q1< 0 và q2 > 0.                 

C. q1.q2 > 0.                                               D. q1.q2 < 0.

Câu 2: Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).                      B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).                        D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 3: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

A. r = 0,6 (cm).           B. r = 0,6 (m).           C. r = 6 (m).                    D. r = 6 (cm).

Dè thi học kì 1 mon Lý 11 nam 2016 - THPT Nguyẽn Van CùDè thi học kì 1 mon Lý 11 nam 2016 - THPT Nguyẽn Van CùDè thi học kì 1 mon Lý 11 nam 2016 - THPT Nguyẽn Van CùDè thi học kì 1 mon Lý 11 nam 2016 - THPT Nguyẽn Van CùDè thi học kì 1 mon Lý 11 nam 2016 - THPT Nguyẽn Van Cù

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lý 11 năm 2016 - THPT Nguyễn Văn Cừ

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đ.ÁN

C

C

D

C

B

A

C

D

B

A

C

D

C

D

C

CÂU

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đ.ÁN

B

C

C

C

D

D

D

D

C

A

C

B

A

D

A

  Mỗi câu đúng được 1/3 điểm. Điểm của bài được làm tròn và giữ lại một chữ số thập phân.

Tuyensinh247.com 


>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Lý 11 năm 2016 - THPT Nguyễn Văn Cừ

  •