Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2017 - THCS An Châu

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017 trường THCS An Châu, Hải Dương.

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2017 - THCS An Châu

1. Is England a very large country?

A. Yes, it is          B. No, ut isn’t         C. It is large

2. Where do many English families spend their summer holiday?

A.In the countryside       B. In the city         C. At the beach

De thi hoc ki 2 lop 6 mon tieng Anh 2017 - THCS An Chau

De thi hoc ki 2 lop 6 mon tieng Anh 2017 - THCS An Chau

De thi hoc ki 2 lop 6 mon tieng Anh 2017 - THCS An Chau

Theo thethaohangngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh 2017 - THCS An Châu

  •