Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 lớp 4 môn lịch sử và địa lý trường tiểu học Chiềng Sùng 2 huyện Mai Sơn năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

A. PHẦN LỊCH SỬ

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Âu Lạc.            B. Văn Lang.        C. Đại Cồ Việt.              D. Đại Việt.

Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào?

A. 40.                             B. 179.                 C. 938.                           D. 968.

Câu 3 (0,5 điểm): Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt

B. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng

C. Cả hai ý trên đều sai

Câu 4 (0,5 điểm): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?

A. Để chống lũ lụt.

B. Để chống hạn hán.

C.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

D. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.

De thi ki 1 lop 4 mon Lich su va Dia ly 2017 - TH Chieng Sung 2

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

De thi ki 1 lop 4 mon Lich su va Dia ly 2017 - TH Chieng Sung 2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý 2017 - TH Chiềng Sùng 2

  •