Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa (Có đáp án)

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 có đáp án chi tiết năm học 2016 - 2017 của phòng giáo dục Thanh Hóa.

Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa

Câu 3 (2 điểm). Cho biểu thức: A = x2/(x2-4) – x/(x-2) + 2/(x+2)

a)     Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

b)    Rút gọn biểu thức A.

c)     Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 1.          

Câu 4 (3.5 điểm).

Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA.

Câu 5 (0.5 điểm). Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

                       M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).         

De thi ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - Thanh Hoa (Co dap an)

Đáp án đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa

De thi ki 1 lop 8 mon Toan 2017 - Thanh Hoa (Co dap an)

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 8 môn Toán 2017 - Thanh Hóa (Có đáp án)

  •