Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

Tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn văn của Sở GD và ĐT tỉnh Đắk Lắk năm học 2017- 2018

Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

Câu 1: (2,0 điểm)

1) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. (0,5 điểm).

2) Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng những từ láy nào? (0,5 điểm).

3) Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn trích trên. (1 điểm).

De thi lop 10 mon Van tinh Dak Lak 2017

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi lớp 10 môn Văn tỉnh Đắk Lắk 2017

  •