Đề thi lớp 7 học kì 2 môn giáo dục công dân đề số 4

Tham khảo đề thi lớp 7 học kì 2 môn giáo dục công dân của bộ giáo dục và đào tạo cập nhật ngày 17 tháng 9 năm 2012

II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là :

A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.

B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo, tín

ngưỡng nào.

C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình.

D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình.

Câu 2 (1 điểm)

Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống

trong bảng sau:

Xem chi tiết đề thi dưới đây.

Tổng hợp nội dung ôn tập và đề thi lớp 7 học kì 2 môn giáo dục công dân.

Download : Đề thi lớp 7 học kì 2 môn giáo dục công dân đề số 4


 

Tuyensinh247.com ( Tổng hợp )

 >>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

1 bình luận: Đề thi lớp 7 học kì 2 môn giáo dục công dân đề số 4

  •