Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa học năm 2012 các em cùng tham khảo dưới đây nhé!

De thi lop 8 hoc ki 2 mon hoa hoc nam 2012 de so 101

         Ảnh minh họa ( Internet )

Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm)

Câu 1( 1,5 điểm)

Có các phản ứng hoá học sau:

1- CaCO3 → CaO + CO2

2. 4P + 5O2 → 2P2O5

3. CaO + H2O → Ca(OH)2

4. H2 + HgO → Hg + H2O

5. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

6. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.

a) Nhóm chỉ gồm các phản ứng oxihoá - khử là:

A. 1, 3 B. 2, 4 C. 4, 6 D. 1, 4

b) Nhóm chỉ gồm các phản ứng phân huỷ là:

A 1, 2 B. 3, 4 C. 5, 6 D. 1, 6

c) Nhóm chỉ gồm các phản ứng hoá hợp là:

A. 1,3 B. 2, 4 C. 3, 5 D. 2, 3

Câu 2( 1,5 điểm)

Hãy cho biết các câu sau đây đúng (Đ) hoặc sai(S)

Số

Câu Đ S

TT

A Nguyên tố oxi có trong thành phần của nước

B Oxi phản ứng với tất cả các nguyên tố kim loại tạo thành oxit

bazơ

C Hiđro phản ứng với tất cả các oxit kim loại tạo thành kim loại

và nước

D Trong phản ứng của hiđro với một số oxit kim loại, hiđro là

Xem chi tiết dưới đây:

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101


 

Tuyensinh247.com ( Tổng hợp )

 >>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101

  •