Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn hóa học năm 2012 các em cùng tham khảo dưới đây nhé!

De thi lop 8 hoc ki 2 mon hoa hoc nam 2012 de so 101

         Ảnh minh họa ( Internet )

Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm)

Câu 1( 1,5 điểm)

Có các phản ứng hoá học sau:

1- CaCO3 → CaO + CO2

2. 4P + 5O2 → 2P2O5

3. CaO + H2O → Ca(OH)2

4. H2 + HgO → Hg + H2O

5. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

6. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Hãy khoanh tròn chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.

a) Nhóm chỉ gồm các phản ứng oxihoá - khử là:

A. 1, 3 B. 2, 4 C. 4, 6 D. 1, 4

b) Nhóm chỉ gồm các phản ứng phân huỷ là:

A 1, 2 B. 3, 4 C. 5, 6 D. 1, 6

c) Nhóm chỉ gồm các phản ứng hoá hợp là:

A. 1,3 B. 2, 4 C. 3, 5 D. 2, 3

Câu 2( 1,5 điểm)

Hãy cho biết các câu sau đây đúng (Đ) hoặc sai(S)

Số

Câu Đ S

TT

A Nguyên tố oxi có trong thành phần của nước

B Oxi phản ứng với tất cả các nguyên tố kim loại tạo thành oxit

bazơ

C Hiđro phản ứng với tất cả các oxit kim loại tạo thành kim loại

và nước

D Trong phản ứng của hiđro với một số oxit kim loại, hiđro là

Xem chi tiết dưới đây:

Download để xem chi tiết : Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101


 

Tuyensinh247.com ( Tổng hợp )

 >>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi lớp 8 học kì 2 môn hóa học năm 2012 đề số 101

  •