Đề thi minh họa môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

Đề thi môn Văn theo hình thức tự luận với 6 câu hỏi trong tổng thời gian 120 phút

Phần I (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

"Hằng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm họa làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Chúng phải chịu bao nỗi bất hạnh do bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Có những cháu trở thành người tị nạn, sống tha hương do bị cưỡng bức phải từ bỏ gia đình, cội rễ. Có những cháu khác lại chịu cảnh tàn tật hoặc trở thành nạn nhân của sự lãng quên, ruồng bỏ, đối xử tàn nhẫn và bóc lột.”

(Trích Ngữ văn 9, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 32)

Câu 1. Chỉ ra nội dung chính của câu: “Hằng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm họa làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó”. Nêu ý hiểu về thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích trên.

Câu 2. Nêu nhận xét về cách tạo câu và hiệu quả biểu đạt của cách tạo câu đó ở câu:

"Chúng phải chịu bao nỗi bất hạnh do bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài”.

Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn (độ dài tối đa 1/2 trang) theo kiểu diễn dịch, trình bày một vài nét nhận thức, tình cảm của em khi đọc đoạn trích trên.

De thi minh hoa mon Van vao lop 10 - TP Hai Phong 2017 -2018

Theo thethaohangngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi minh họa môn Văn vào lớp 10 - TP Hải Phòng 2017 -2018

  •