Đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2014 (P1)

Đề thi thử đại học khối C môn lịch sử năm học 2014 - 2015 phần 1 của trường THPT Vĩnh Phúc.

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lịch sử khối C năm 2014 - 2015 phần 1 ngày 18/1/2014.

Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2014 khối C - đề số 1 

I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7.0 đim) 

Câu 1 (3.0 đim) 

Những nét chính về quá trình xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929. Ý nghĩa lịch sử của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản trên. 

Câu 2 (2.0 đim) 

Nêu những quyết định quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 – 1945) và Hội nghị toàn quốc của Đảng (8 – 1945). 

Câu 3 (2.0 đim) 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời như thế nào? Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 – 9 – 1945. 

II. PHN RIÊNG (3.0 đim) 

Thí sinh chỉ được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)A. Theo chương trình Chun 

Câu 4.a (3.0 đim) 

Những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân châu Phi trong cuộc đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

B. Theo chương trình Nâng cao 

Câu 4.b (3.0 đim) 

Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Sự lớn mạnh của Liên Xô có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới thời kì này?

 

Đáp án đề thi thử đại học môn Sử năm 2014 khối C - đề số 1

De thi thu dai hoc mon lich su nam 2014 (P1)

Tuyensinh247 tiếp tục cập đề thi thử đại học khối C môn Sử phần 2, các em thường xuyên theo dõi.

Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

6 bình luận: Đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2014 (P1)

  •