Đề thi thử đại học môn Văn khối D có đáp án năm 2014 (P1)

Đề thi thử đại học môn Văn khối D năm học 2014 - 2015 có đáp án của trường THPT Vĩnh Phúc.

Cập nhật đề thi thử đại học khối D môn Văn năm 2014 phần 1 có đáp án, ngày 14/1/2014.

Đề thi thử đại học môn Văn khối D năm 2014 - đề số 1

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Mở đầu tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là hình ảnh hắn vừa đi vừa chửi. Anh/chị hãy cho biết Chí Phèo chửi những đối tượng nào? Ý nghĩa của tiếng chửi đó.

Câu 2. (3,0 điểm)

Tại buổi họp báo công bố quyết định khởi tố các đối tượng trong vụ án Nhân bản kết quả xét nghiệm, Công an Thành phố Hà Nội cho biết:

Trong khoảng chín tháng (từ 1.8.2012 đến 15.5.2013), Trưởng khoa xét nghiệm cùng 7 nhân viên trong khoa đã thực hiện 24.857 xét nghiệm huyết học, có tới 1.495 trường hợp có kết quả xét nghiệm trùng nhau và trong số kết quả trùng nhau có 764 kết quả xét nghiệm khống. Việc tự in kết quả khống đều do Trưởng khoa Vương Kim Thành và các nhân viên thực hiện.

Anh/chị viết bài văn (khoảng 600) từ trình bày quan điểm của mình về sự việc trên.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !

(Vội vàng – Xuân Diệu, Ngữ văn 11 Nâng cao, tập hai, NXBGD, 2011, tr28-29).

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ.

(Sóng – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12 Nâng cao, tập một, NXBGD, 2011, tr 24)

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Nhận xét về truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam, Nguyễn Tuân cho rằng:

Truyện vừa gợi một nỗi niềm thuộc về quá vãng, đồng thời cũng gióng lên một cái gì đó ở

tương lai...

Từ cảm nhận về hình ảnh đoàn tàu trong tác phẩm, anh/chị hãy làm rõ nhận xét trên.

Đáp án đề thi thử đại học môn Văn khối D năm 2014 - đề số 1

Câu

Ý

Ni dung trình bày

Đim

1

 

Mở đầu tác phm Chí Phèo ca nhà văn Nam Cao là hìnhnh hn va đi va

chi. Anh/ch hãy cho biết Chí Phèo chi nhng đối tượng nào? Ý nghĩa ca

tiếng chi đó.

2,0

 

1.

Nhng đối tượng ca tiếng chi

 

 

Chí chi tri, chi đời, chi c làng Vũ Đại, chi nhng đứa không chi nhau

vi hn, chi đứa chết m nào đã đẻ ra cái thân hn.

0,5

2.

Ý nghĩa

 

 

- Tiếng chửi của Chí thể hiện sự khæ ®au bÕ t¾c, bÊt m·n khi biết mình đã bị g¹t ra

khái xã hội loµi ng−êi, cho thấy cái khao khát được giao tiếp, được làm người,

ngay cả khi đã bị tha hóa, đồng thời làm nổi bật bi kịch bị cự tuyệt quyền làm

người của Chí.

- Chỉ một chi tiÕt nhá nhưng tiếng chửi của Chí đã nãi ®−îc nhiÒu ®iÒu vÒ kiÕp

sèng c« ®¬n, c« ®éc cña ng−êi n«ng d©n bÞ tha ho¸ trong x· héi thực dân nửa

phong kiến, và tấm lòng thương cảm của Nam Cao cho số phận con người.

1,0

0,5

2

 

Viết bài văn trình bày suy nghĩ v v án Nhân bn kết qu xét nghim

3,0

 

1.

Nhn thc v s vic( 0,5 đim)

 

 

- Xét nghiệm và kết quả xét nghiệm là yếu tố quan trọng và quyết định tới việc

chẩn đoán của các bác sĩ.

- Sự việc trên cho thấy: mức độ vi phạm rất nghiêm trọng; việc vi phạm diễn ra

trong thời gian dài; tính chất vi phạm mang tính hệ thống và có tổ chức.

0,25

0,25

2.

Bàn bc v s vic (2,0 đim)

 

 

- Việc làm trên là hành vi trục lợi trên thân xác và danh nghĩa bệnh nhân, là hành

0,5

 

 

 

vi vô nhân đạo rất đáng bị pháp luật nghiêm trị, xã hội lên án.

- Sự việc trên cho thấy sự tha hóa đang ở mức báo động trong một bộ phận những

người thầy thuốc.

- Hành vi trên đã đi ngược lạiy đức của người thầy thuốc: lương y như t mu.

- Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng con sâu làm ru ni canh, bởi trên đất nước

này vẫn còn biết bao nhiêu bác sĩ, lương y ngày đêm tận tình cứu chữa bệnh

nhân...

0,5

0,5

0,5

3.

Bài hc nhn thc và hành động (0,5 đim)

 

 

- Lên án hành vi nhân bản kết quả xét nghiệm để trục lợi.

- Có ý thức ngăn ngừa và đấu tranh chống lại mọi hành vi xấu trong ngành y cũng

như những ngành nghề khác.

0,5

3.a.

 

Cm nhn ca anh/ch v hai đon thơ trong bài Vi vàng – Xuân Diu và

bài Sóng – Xuân Qunh.

5,0

 

1.

Vài nét v tác gi, tác phm (0,5 đim)

 

 

- Xuân Diệu được đánh giá là Nhà thơ mi nht trong các nhà thơ mi. Vi vàng

(in trong tập Thơ Thơ- 1938) là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Diệu trước

cách mạng.

- Xuân Quỳnh là nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Sóng (in

trong tập Hoa dc chiến hào – 1968) là tác phẩm thể hiện những tâm tình của

người phụ nữ làm thơ về đề tài tình yêu.

0,5

2.

Cm nhn hai đon thơ(3,5 đim)

 

 

a. Đon thơ trong bài Vi vàng ( 1,75 đim )

 

 

- Đoạn thơ thể hiện niềm yêu đời, khát vọng sống nồng nàn, mãnh liệt của Xuân

Diệu. Ý thức được sự hữu hạn của đời người, tuổi xuân và thời gian trôi đi vĩnh

viễn không trở lại nên nhà thơ đã vội vàng, cuống quýt để tận hưởng cuộc sống

trần gian với tất cả những gì đẹp nhất (sự sống mơn mn, mây đưa và gió lượn,

cánh bướm vi tình yêu, …), ở mức độ cao nhất (ôm, riết, say, thâu, cn), với

trạng thái đã đầy, no nê, chếnh choáng.

- Các yếu tố nghệ thuật như: điệp từ ngữ, điệp cấu trúc câu, động từ mạnh, nhân

hóa, nhịp điệu sôi nổi, cuồng nhiệt... tất cả góp phần thể hiện cảm xúc nồng nàn,

khát vọng sống mãnh liệt của Xuân Diệu.

1.25

0,5

 

b. Đon thơ trong bài Sóng (1,75 đim)

 

 

- Đoạn thơ thể hiện khát vọng được sống trọn vẹn trong tình yêu, được gắn bó mãi

mãi với cuộc sống, hòa nhập với cuộc đời vĩnh hằng bằng tình yêu chân thành,

mãnh liệt. Những con sóng tan ra không phải để biến mất giữa đại dương mà để

hóa thân, để tồn tại vĩnh viễn trong những con sóng khác. Con người sẽ ra đi

1,25

 

 

 

nhưng tình yêu vẫn còn ở lại giữa tình yêu cuộc đời. Đó cũng là cách để tình yêu

trở nên bất tử.

- Thể thơ ngũ ngôn hiện đại, hình tượng sóng được sử dụng linh hoạt, sáng tạo để

thể hiện cảm xúc của nhân vật trữ tình.

0,5

3.

S tương đồng và khác bit (1,0 đim)

 

 

- Đim tương đồng: Hai đoạn thơ đều bộc lộ thái độ sống tích cực của hai thi sĩ

trước cuộc đời: đó là tình yêu và khát vọng sống mãnh liệt. Đây là hai đoạn thơ có

sự kết hợp giữa cảm xúc - triết lí.

- Đim khác bit:

+ Sử dụng thể thơ tự do, vận dụng tối đa hiệu quả của các biện pháp nghệ thuật

(điệp từ, điệp ngữ, liệt kê, nhân hóa…); đoạn thơ của Xuân Diệu diễn tả cảm xúc

sôi nổi, mãnh liệt của cái tôi cá nhân muốn khẳng định mình một cách chói lói.

+ Bằng giọng điệu thủ thỉ, tâm tình đầy nữ tính, thể thơ ngũ ngôn hiện đại, hình

ảnh ẩn dụ; Xuân Quỳnh thể hiện khát vọng được tan hòa cái tôi vào cái ta chung

của cuộc đời để tình yêu trở thành bất tử.

0,5

0,25

0,25

3.b

 

Nhn xét v truyn ngn Hai đứa tr ca nhà văn Thch Lam, Nguyn Tuân

cho rng: Truyn va gi mt ni nim thuc v quá vãng, đồng thi cũng

gióng lên mt cái gì đó tương lai....T cm nhn v hìnhnh đoàn tàu trong

tác phm, anh/ch hãy làm rõ nhn xét trên.

5,0

 

1.

Vài nét v tác gi, tác phm (0,5 đim)

 

 

- Thạch Lam là nhà văn lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam trước cách mạng.

Truyện của ông thường không có cốt truyện hoặc cốt truyện đơn giản. Mỗi truyện

như một bài thơ trữ tình đượm buồn.

- Hai đứa tr là truyện ngắn xuất sắc in trong tập Nng trong vườn(1938).

0,25

0,25

2.

Gii thích ý kiến( 0,5 đim)

 

 

- Gi mt ni nim thuc v quá vãng gợi lại những tâm trạng, nỗi niềm đã qua.

Gióng lên mt cái gì đó tương lai là cách nói hình ảnh diễn tả những điều tươi

đẹp sẽ đến trong tương lai.

- Ý nghĩa câu nói của Nguyễn Tuân: Hai đứa tr đã gợi lại những tâm trạng, nỗi

niềm của các nhân vật về một quá khứ tươi đẹp, khác hẳn với cuộc sống tù đọng

quẩn quanh, đồng thời thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho những kiếp người đang

mòn mỏi nơi phố huyện nghèo.

0,5

3.

Cm nhn v hìnhnh đoàn tàu (3,0 đim)

 

 

- Đoàn tàu xuất hiện trong tâm trạng chờ đợi khắc khoải của hai đứa trẻ và những

người dân phố huyện nghèo.

- Đoàn tàu được miêu tả như một con thoi ánh sáng xuyên thủng màn đêm phố

0.5

1,0

 

 

 

huyện với ánh sáng từ màu xanh của chiếc đèn ghi chập chờn như ma trơi, ánh

sáng từ tay vịn bằng đồng và kền lấp lánh, từ những toa hạng sang chiếu rọi xuống

lề đường, từ những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt…

- Đoàn tàu đến mang những âm thanh náo nhiệt: âm thanh của tiếng còi tàu, âm

thanh của tiếng bánh xe rít trên đường ray, âm thanh ồn ào của hành khách…

- Đoàn tàu đến trong sự chờ đợi, háo hức và đi trong niềm tiếc nuối của chị em

Liên và những người dân phố huyện nghèo.

1,0

0,5

4.

Nhn xét (0,5 đim)

 

 

- Với chị em Liên, hình ảnh đoàn tàu đã gợi lại một quá vãng tươi đẹp. Đó là thời

gian ở Hà Nội, ba Liên chưa mt vic, cuối tuần chị em Liên thường được đi ăn

kem B H ung nhng cc nước lnh xanh đỏ.

- Với những người dân phố huyện, hình ảnh đoàn tàu cùng ánh sáng rực rỡ và âm

thanh náo nhiệt đã xua đi cuộc sống tù đọng quẩn quanh nơi đây, thắp lên niềm

tin, niềm hi vọng vào tương lai cho họ. Đồng thời con tàu còn là hình ảnh biểu

tượng về cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, nhiều niềm vui.

0,25

0,25

5.

Đánh giá( 0,5 đim)

 

 

Bằng cảm nhận tinh tế, giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ, tấm lòng cảm thương sâu

sắc, Thạch Lam đã tạo được sức hấp dẫn đặc biệt cho truyện ngắn này.

0,5

 Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Văn phần 2 các em theo dõi tại đây:

http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-dai-hoc-mon-van-khoi-c-d-nam-2014-phan-2-c31a15598.html

Các em tham khảo đề thi và đáp án chính thức môn Văn khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT tại đây

Tuyensinh247 tổng hợp

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

4 bình luận: Đề thi thử đại học môn Văn khối D có đáp án năm 2014 (P1)

  •