Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Chuyên Sư Phạm HN lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Chuyên Sư Phạm HN lần 2, có đáp án và lời giải chi tiết, được cập nhật mới nhất

Câu 5. Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 2,7          B. 10,8        C. 5,4          D. 8,1

Câu 6. Chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là

A. FeO        B. Fe2O3      C. Fe           D. FeCl2

Câu 7. Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cs           B. Na           C. Rb           D. K

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - Chuyen Su Pham HN lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - Chuyen Su Pham HN lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - Chuyen Su Pham HN lan 2De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa - Chuyen Su Pham HN lan 2

Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa - Chuyên Sư Phạm HN lần 2

  •