Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Hàn Thuyên lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa, trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lần 1, có đáp án và file tải về dễ dàng

 Câu 10: Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 9,2.                         B. 14,4.                       C. 4,6.                        D. 27,6.

Câu 11: Ở điều kiện thường, cacbohiđrat nào sau đây không hòa tan được Cu(OH)2.

 A. saccarozơ             B. fructozơ                 C. glucozơ                  D. xenlulozơ

Câu 12: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 3.                           B. 5.                            C. 6.                            D. 4.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa- THPT Han Thuyen lan 1


De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa- THPT Han Thuyen lan 1

Tải ngay Đề và Đáp án môn Hóa file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuViết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Hàn Thuyên lần 1

  •