Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Nguyễn Đăng Đạo

Đề thi kiểm tra chất lượng môn Hóa, trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, theo cấu trúc mới của thi THPT Quốc gia có đáp án và file đính kèm

Câu 11: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,2.                              B. 10,2.                            C. 15,0.                            D. 12,3.

Câu 12: Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?

A. Cho dd axit fomic pư với dd AgNO3/NH3        B. Cho anđhyt fomic pư với dd AgNO3/NH3

C. Cho axetilen pư với dd AgNO3?NH3                D. Cho dd glucozơ pư với dd AgNO3/NH3

Câu 13: Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu. Hai chất hữu cơ đó là

    1) X, Y là hai este của cùng một rượu.   2) X, Y là hai este của cùng một axit.

    3) X, Y là một este và một axit.              4) X, Y là một este và một rượu.

Những câu đúng là                               

A. (1), (2).                        B. (2), (3).                        C. (3), (4).                        D. (1), (3).

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Hoa- THPT Nguyen Dang DaoTải ngay Đề và Đáp án môn Hóa file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Hóa- THPT Nguyễn Đăng Đạo

  •