Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sử - THPT Trần Hưng Đạo lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Lịch sử, trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh tổ chức lần 2 có đáp án và file tải về

Câu 11: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Trần Phú?

A. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

B. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

D. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Câu 12: Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ  hai đã diễn ra vào thời gian:

A. Thế kỉ XVIII.                                                  B. Từ giữa thế kỉ XIX.

C. Từ những năm 40 của thế kỉ XX.                    D. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Su - THPT Tran Hung Dao lan 2

Tải ngay Đề và Đáp án môn Lịch sử file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Sử - THPT Trần Hưng Đạo lần 2

  •