Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh- THPT Yên Lạc 2

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 lần 4 môn Tiếng Anh của Trường THPT Yên Lạc 2- Vĩnh Phúc (Có đáp án)

Question 3. What is the main topic of this reading?

A. Women and drugs                                                      B. The fetus and alcohol

C. The dangers of pregnancy                                         D. Drinking and the human body

Question 4. In line 3 the word "its" refers to__________

A. the fetus                                 B. the alcohol               C. the tissue               D. the blood

Question 5. In line 4, the word "pronounced" most closely means___________

A. spoken                                   B. evident                     C. described               D. unfortunate

Question 6. In line 7 the word "inextricably" most nearly means___________

A. unexplainedly                       B. inseparably                 C. forcefully                D. formerly

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Tieng Anh- THPT Yen Lac 2

Tải đề thi kèm đáp án tại đây

Để xem lời giải chi tiết môn Tiếng Anh của Trường THPT Yên Lạc 2 và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh- THPT Yên Lạc 2

  •