Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 19:33:36

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - THPT Quỳ Hợp 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh trường THPT Quỳ Hợp 1, tỉnh Nghệ An năm 2018 có đáp án. Xem chi tiết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - THPT Quỳ Hợp 1

Question 11 : Stress and tiredness often lead to lack of _______.

  A. concentrate   B. concentration   C. concentrated   D. concentrator

Question 12 : Sam’s uncle, ______ is very rich, came to visit our orphanage.

  A. that       B. who      C. whom    D. whose

Question 13 : Do you know that beautiful lady over there?”  - “Yes, that’s Victoria. She’s ____ in her group.” 

A. more beautiful than any girl       B. more beautiful than any other girl 

C. so beautiful as other girl            D. beautiful more than another girl 

Question 14 :It was …… easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.

A. purposefully       B. exceedingly       C. relatively         D. normally

Question 15:It was found that he lacked the ________ to pursue a difficult task to the very end.

        A. persuasion             B. commitment            C. engagement          D. obligation

Question 16: Could you stand_________ for me and teach my English class tomorrow morning, John?

        A. up                  B. down                        C. out                            D. in 


De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - THPT Quy Hop 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - THPT Quỳ Hợp 1

De thi thu THPT Quoc gia mon Anh 2018 - THPT Quy Hop 1

Tải đề thi và đáp án tại đây 

Để xem lời giải chi tiết môn tiếng Anh của trường THPT Quỳ Hợp 1 và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh 2018 - THPT Quỳ Hợp 1

  •