Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Trần Hưng Đạo lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh, trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh tổ chức lần 2 có đáp án và file tải về

Câu 13: _______ is increasing, which results from economic crisis.

A. Employment             B. Unemployed             C. Unemployment         D. Employ

Câu 14: Tom: “_____”                         Mike: “I won’t say no!”

A. How are things with you, Mike?

B. What about playing badminton this afternoon?

C. Mike, do you know where the scissors are?

D. What’s your favourite, tea or coffee?

Câu 15: In the US the first stage of compulsory education _______ as elementary education.

A. to be generally known                                     B. is generally known

C. generally known                                              D. is generally knowing

Câu 16: It is vital to create a good impression ______ your interviewer.

A. on                              B. with                           C. at                               D. for

De thi thu THPT Quoc gia 2017 mon Anh - THPT Tran Hung Dao lan 2

Tải Đề và Đáp án môn Tiếng Anh file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Anh - THPT Trần Hưng Đạo lần 2

  •