Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Gia Lai năm 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa của Sở GD Gia Lai năm 2017 được cập nhật chi tiết dưới đây.

Câu 1: Để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ta có thể dùng

A. Na2SO4. B. NaNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.

Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

A. Al2O3. B. Na2O. C. CaO. D. MgO.

Câu 3: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ xenlulozơ axetat. B. Tơ nitron (olon). C. Tơ capron. D. Tơ tằm.

Câu 4: Cho dãy các chất: Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ và tinh bột. Ở điều kiện thích hợp, số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Fe.

Câu 6: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe. B. Fe và Cu. C. Mg và Zn. D. Na và Cu.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

B. Dung dịch glucozơ không làm mất màu nước brom.

C. Glucozơ tác dụng được với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo axit gluconic.

D. Hồ tinh bột tác dụng với iot tạo ra sản phẩm có màu xanh tím khi đun nóng.

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Gia Lai nam 2017

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Gia Lai năm 2017

  •