Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Yên Lạc 2017 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2017 của trường THPT Yên Lạc năm 2017 có đáp án tổ chức thi thử lần 1 được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây:

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Be = 9; Li = 7; Ca = 40; Ba = 137; Cr = 52; F = 19; Mn = 55; Ni =59; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; I = 127; Si = 28; Rb = 85.

Câu 1: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2  0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 25,00 gam .       B. 15,00 gam.                  C. 12,96 gam.                  D. 13,00 gam.

Câu 2: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A. 360 gam.              B. 270 gam.                C. 250 gam.                     D. 300 gam.

Câu 3: Phương án nào dưới đây có thể phân biệt được saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột?

A. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot.

B. Cho từng chất tác dụng với dung dịch HNO3/H2SO4.

C. Hoà tan từng chất vào nước, sau đó đun nóng và thử với dung dịch iot.

D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Yen Lac 2017 lan 1

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Yên Lạc 2017 lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 21 A
2 B 22 C
3 C 23 A
4 D 24 C
5 D 25 D
6 A 26 B
7 B 27 D
8 A 28 D
9 A 29 C
10 C 30 B
11 B 31 A
12 D 32 B
13 D 33 C
14 B 34 C
15 A 35 C
16 A 36 A
17 B 37 D
18 C 38 B
19 D 39 C
20 D 40 B

Tải ngay Đề và Đáp an môn Hóa file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Yên Lạc 2017 lần 1

  •