Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý - KHTN 2017 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý thuộc bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên gồm 40 câu với thời gian làm bài 50 phút có đáp án. Tham khảo phía dưới.

 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 – HƯỚNG ĐẾN BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2017

MÔN: VẬT LÍ

ThỜi gian: 50 phút

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU TRẮC NGHIỆM THÍ SINH CHỌN  MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

CÂU 1.             Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 4cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Quảng đường vật đi được trong 1 chu kì là?

A. 20 cm                                 B. 10cm                                  C. 8cm        D. 16cm .

CÂU 2.             Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây không chính xác?

A. Đồ thi li độ của vật là một đường hình sin.                     

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

C. Lực kéo về tác dụng vào lớn nhất tại vi trí có tốc độ cực đại.                                       

D. Li độ của vật đạt giá trị lớn nhất tại biên. 

De thi thu THPT Quoc gia mon Ly - KHTN 2017 - De so 1

Đáp án tham khảo:

1 D 11 D 21 B 31 C
2 C 12 C 22 D 32 D
3 B 13 B 23 A 33 A
4 A 14 C 24 B 34 C
5 A 15 B 25 B 35 B
6 B 16 B 26 A 36 D
7 C 17 B 27 D 37 B
8 D 18 B 28 A 38 A
9 D 19 D 29 B 39 D
10 D 20 A 30 B 40 C

Nguồn thầy Lộc - Violet

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý - KHTN 2017 - Đề số 1

  •