Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh - THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 lần 3

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 lần 3, có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 2. Trong chọn giống, để loại bỏ gen có hại ra khỏi gen liên kết người ta thường gây đột biến:

A. lặp đoạn lớn nhiễm sắc thể

B. mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể

C. lặp đoạn nhỏ nhiễm sắc thể

D. đảo đoạn nhiễm sắc thể

De thi thu THPT Quoc Gia mon Sinh - THPT chuyen Vinh Phuc nam 2017 lan 3

De thi thu THPT Quoc Gia mon Sinh - THPT chuyen Vinh Phuc nam 2017 lan 3

De thi thu THPT Quoc Gia mon Sinh - THPT chuyen Vinh Phuc nam 2017 lan 3

De thi thu THPT Quoc Gia mon Sinh - THPT chuyen Vinh Phuc nam 2017 lan 3

De thi thu THPT Quoc Gia mon Sinh - THPT chuyen Vinh Phuc nam 2017 lan 3

Để xem lời giải chi tiết môn Sinh của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và các trường THPT khác trên các nước học sinh click vào đây  

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh - THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2017 lần 3

  •