Đề thi thử THPTQG môn Hóa – THPT Chuyên Bạc Liêu 2017

Dưới đây là đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa trường THPT Chuyên Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu năm học 2017 – 2018.

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

 

Câu 1: “Khi đun nóng protein với dung dịch …(1)… và dung dịch …(2)… hay nhờ xúc tác của …(3)…, các liên kết peptit trong phân tử protein bị phân cắt dần, tạo thành các chuỗi …(4)… và cuối cùng thành hỗn hợp các …(5)….” . Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong câu trên:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

Câu A.

axit

bazơ

enzim

oligopeptit

amino axit

Câu B.

bazơ

axit

enzim

polipeptit

amino axit

Câu C.

axit

bazơ

enzim

oligopeptit

a- amino axit

Câu D.

bazơ

axit

enzim

polipeptit

a- amino axit

Câu 2: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Cu, Zn, Al, Mg B. Mg, Cu, Zn, Al C. Cu, Mg, Zn, Al D. Al, Zn, Mg, Cu

Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol

A. Glucozơ B. Metyl axetat C. Triolein D. Saccarozơ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Để khử mùi tanh của cá người ta dùng muối ăn. B. Đipeptit có 2 liên kết peptit.

C. Isopropanol và N-metylmetanamin có cùng bậc. D. Anilin có tính bazơ yếu và làm xanh quỳ tím ẩm.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO3 (dư) D. NH3 (dư)

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch HNO3­ đặc ,nóng dư thu được 3,92 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Vậy M là

A. Cu B. Pb C. Fe D. Mg

De thi thu THPTQG mon Hoa – THPT Chuyen Bac Lieu 2017

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Hóa – THPT Chuyên Bạc Liêu 2017

  •