Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên 2017

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán của trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, tỉnh Thanh Hóa năm 2017 có đáp án.

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y = - x4 + 2x2 + 3                               B. y = -x4 + 2x2

C. y = x4 - 2x2                                         D. y = x4 - 2x2 -1

De thi thu THPTQG mon Toan THPT Nguyen Xuan Nguyen 2017

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên 2017

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 26 B
2 D 27 D
3 C 28 A
4 C 29 A
5 B 30 A
6 B 31 A
7 C 32 B
8 B 33 A
9 A 34 B
10 A 35 D
11 D 36 D
12 D 37 B
13 A 38 D
14 D 39 C
15 D 40 B
16 B 41 C
17 D 42 C
18 C 43 A
19 A 44 D
20 D 45 B
21 C 46 C
22 A 47 C
23 B 48 A
24 C 49 B
25 D 50 A

Tải ngay Đề và Đáp án môn Toán file PDF tại đây

Theo Thethaohangngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Toán THPT Nguyễn Xuân Nguyên 2017

  •