Dap an de thi THPT Quoc gia tat ca cac mon

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn

Tham khảo đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn của các trường trên cả nước năm 2012.

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 2

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 4

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 5

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 6

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 7

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 8

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 9

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 10

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 11

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 12

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 13

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 14

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 15

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 16

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 17

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 18

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 19

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 20

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 21

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 22

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 23

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 24

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 25

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 26

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 27

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 28

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 29

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 30

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 31

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 32

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 33

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 34

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 35

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 36

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 37

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 38

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 39

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 40

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 41

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 42

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 43

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 44

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 45

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 46

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 47

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 48

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 49

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 50

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 51

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 52

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 53

Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn đề số 54

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 chính xác !

Soạn tin: DC(dấu cách)Têntỉnh(dấu cách)Têntrường gửi 8712 

Trong đó: têntỉnh viết liền không dấu, Têntrường viết liền không dấu

Ví dụ: H/S tra cứu điểm chuẩn trường THPT Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh

Soạn tin: DC hochiminh nguyentrai gửi 8712  

Sim 3G siêu rẻ

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn ngữ văn

  •  
Môn Anh Môn Văn
Môn Lý Môn Địa Môn Hóa Môn Sử Môn Sinh