Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm học 2017 - 2018 được tổ chức thi tuyển vào chiều 1/6/2017. Đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017


20. The board proposes that the majority of this year's profits_____ in new product development.

A. is invested             B. to be invested               C. be invested               D. will be invested

21. Julie was so engrossed _____ the book that she didn't hear her sister come in.

A. to                          B. in                                 C. on                            D. with

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Tải đáp án đề thi tại đây 

Tham khảo: >> Đáp án môn Toán tại đây

>> Đáp án môn Văn tại đây

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

  •