Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm học 2017 - 2018 được tổ chức thi tuyển vào chiều 1/6/2017. Đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017


20. The board proposes that the majority of this year's profits_____ in new product development.

A. is invested             B. to be invested               C. be invested               D. will be invested

21. Julie was so engrossed _____ the book that she didn't hear her sister come in.

A. to                          B. in                                 C. on                            D. with

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - THPT Chuyen Su pham Ha Noi 2017

Tải đáp án đề thi tại đây 

Tham khảo: >> Đáp án môn Toán tại đây

>> Đáp án môn Văn tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 2017

  •