Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2017

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT Tỉnh Lai Châu năm học 2017- 2018.

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2017

8. My mother usually _______ the shopping every morning.

A. takes B. does C. makes D. has

9. A large number of car accident are caused by fast and _______ drving.

A. carefully B. careless C. carelessly D. careful

De thi vao lop 10 mon Anh tinh Lai Chau 2017De thi vao lop 10 mon Anh tinh Lai Chau 2017

Theo TTHN

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Lai Châu 2017

  •