Đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lý chuyên Hạ Long của Sở GD tỉnh Quảng Ninh năm học 2017 -2018 được cập nhật chi tiết dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh

Câu 5. (2 điểm)

      Cho một thấu kinh hội tụ có tiêu cự 20 cm. Chiếu hai tia sáng tới thấu kính sao cho chúng đối xứng nhau qua trục chính của thấu kính. Giao điểm A của hai tia sáng nằm trên trục chính của thấu kình và cách thấu kính một khoảng d' như hình vẽ (hình 2). Biết d'= 15 cm và góc tạo bởi giữa một tia sáng và trục chính là α =20.

      a. Trình bày cách vẽ và vẽ tia khúc xạ của hai tia sáng trên qua thấu kính.

     b. Xác định góc β tạo bởi giữa hai tia khúc xạ của hai tia sáng trên

De thi vao lop 10 mon Ly Chuyen 2017 - tinh Quang NinhDe thi vao lop 10 mon Ly Chuyen 2017 - tinh Quang NinhTheo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Lý Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh

  •