Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 - Phổ thông năng khiếu

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh của trường THPT Phổ thông năng khiếu năm học 2017 - 2018, đề thi gồm 7 trang cụ thể như sau:

Câu 13: Hurry up! We have …. Time than you think!

A.. least             B. little             C. the least      D. far less

14. Carol was very young when I took her to Disneyland. …., she remembers it well

A. Although        B. Despite         C. Nevertheless       D. In case

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

De thi vao lop 10 mon tieng Anh 2017 - Pho thong nang khieu

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2017 - Phổ thông năng khiếu

  •