Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2017

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Tỉnh Hà Tĩnh môn Tiếng Anh năm học 2017-2018, xem chi tiết dưới đây

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2017


7. Where are the books _______ I left on the table?

A. which                   B. whose                         C. who                         D. whom

8. My uncle is a famous _________. One of his songs has won an MTV award.

A. poet                    B. musician                      C. designer                   D. reporter

De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Ha Tinh 2017

De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Ha Tinh 2017

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh 2017

  •