Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Question 9: When I'm on vacation, I enjoy_______to get up early.

A. having not            B. not having                C. have not                   D. not have

Question 10: Perter suggested_______everything again.

A. we will check         B. us to check               C. us check                  D. we should check

De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017De thi vao lop 10 mon Tieng Anh tinh Thua Thien Hue nam 2017

Theo TTHN

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

  •