Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chuyên Hạ Long của Sở GD tỉnh Quảng Ninh năm học 2017 -2018 được cập nhật chi tiết dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh


Câu 4: (3 điểm)

 Cho đường tròn (O; R), đường kính AB< M là một điểm tuỳ ý thuộc đường tròn ( M khác A và B). Qua A và B lần lượt kẻ các đường thẳng d và d' là tiếp tuyến với đường tròn. Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt d và d' lần lượt tại C và D. Đường thẳng BM cắt d tại E.

1. Chứng minh CM= CA= CE

2. Chứng minh AD ⊥ OE

3. Tính độ dài đoạn AM theo R, nếu AE= BD. 

De thi vao lop 10 mon Toan Chuyen 2017 - tinh Quang Ninh

Theo TTHN

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên 2017 - tỉnh Quảng Ninh

  •