• Đã có giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2017

    Đã có giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2017

    Giấy báo dự thi đã được cập nhật trên trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn, thí sinh có thể tra cứu giấy báo dự thi THPT Quốc gia năm 2017 gồm các thông tin quan trọng như: số báo danh, địa chỉ địa điểm thi.

Xem thêm