• 14 Đề thi minh họa lần 2 2017 - Bộ giáo dục đào tạo

  14 Đề thi minh họa lần 2 2017 - Bộ giáo dục đào tạo

  Bộ GD vừa công bố đề thi minh họa thử nghiệm lần 2 năm 2017. Cho tất cả các môn Toán, vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa Lý, Lịch Sử, Văn học, GDCD. Tất cả đề thi sẽ có đáp án và lời giải chi tiết bởi Tuyensinh247.com

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công an - Quân đội

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công an - Quân đội

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Công an - Quân đội. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Luật - Tòa án

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Luật - Tòa án

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Luật - Tòa án. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Xây dựng - Kiến trúc - Giao thông. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường Đại học đào tạo ngành Mỹ thuật - Âm nhạc - Nghệ thuật

  DS các trường Đại học đào tạo ngành Mỹ thuật - Âm nhạc - Nghệ thuật

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Mỹ thuật - Âm nhạc - Nghệ thuật. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Khoa học tự nhiên khác

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Khoa học tự nhiên khác

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Khoa học tự nhiên khác. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Toán học - Thống kê

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Toán học - Thống kê

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Toán học - Thống kê. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thể dục - Thể thao

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thể dục - Thể thao

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Thể dục - Thể thao. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Du lịch - Khách sạn

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Du lịch - Khách sạn

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Du lịch - Khách sạn . Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

 • DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng không - Vũ trụ - Hạt nhân

  DS các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng không - Vũ trụ - Hạt nhân

  Tổng hợp các trường ĐH, CĐ đào tạo ngành Hàng không - Vũ trụ - Hạt nhân. Tư vấn chọn ngành và trường đăng ký xét tuyển năm 2017, giúp bạn các em tìm được ngành nghề ưa thích theo trường dựa điểm chuẩn các trường của các năm trước.

Xem thêm