Diem chuan dh, cd 2015

Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013

Điểm chuẩn của trường Học Viện An Ninh Nhân Dân đã được công bố vào ngày 12/08/2013.

Điểm chuẩn vào trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013 cụ thể như sau:

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27,0 điểm

Khối A1: Nam – 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Khối C: Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,5 điểm.

Khối D1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm.

Ngành Luật:

Khối A: Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Khối C: Nam - 23,0 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Khối D1: Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin:

Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Khối A1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 25,0 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

Khối C: Nam - 23,0 điểm, Nữ - 27,0 điểm.

Khối D1: Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1: Nam – 23,5 điểm, Nữ - 33,0 điểm.

Ngôn ngữ Trung:

Khối D1: Nam - 25,0 điểm, Nữ - 30,0 điểm.

Xem điểm chuẩn trường Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013 tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-ANH.html

Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013 sớm nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) ANH (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL  ANH  D860102 gửi 8712

Trong đó ANH là Mã trường

D860102 là mã ngành 

Hoặc tra cứu điểm chuẩn của trường năm 2013 tại đây:

 

(Tuyensinh 247 tổng hợp)

Đăng ký nhận điểm chuẩn năm 2015 !

Soạn tin: DCL(dấu cách)mã trường (dấu cách)mã ngành gửi 8712 

Ví dụ: H/S xét tuyển ĐH Thương Mại, Mã trường: TMA, Mã ngành dự xét : D860102

Soạn tin:DCL TMA D860102 gửi 8712  

Hoặc tra cứu tại đây: Điểm chuẩn Đại học 2015

Viết bình luận: Điểm chuẩn Học Viện An Ninh Nhân Dân năm 2013

  •