Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2012

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A  (HỘ KHẨU HÀ NỘI)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 20.0 19.5 19.0 18.5
NHÓM 2 19.0 18.5 18.0 17.5
NHÓM 1 18.0 17.5 17.0 16.5

 

 

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A  (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)


 

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 24.5 24.0 23.5 23.0
NHÓM 2 (ƯU TIÊN 2)
23.5 23.0 22.5 22.0
NHÓM 1 (ƯU TIÊN 1)
22.5 22.0 21.5 21.0

 


ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B  (HỘ KHẨU HÀ NỘI)

 

 

 

Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.5 17.0 16.5 16.0
NHÓM 2 16.5 16.0 15.5 15.0
NHÓM 1 15.5 15.0 14.5 14.0

 

 

 

Ngành: Điều dưỡng đa khoa

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.0 16.5 16.0 15.5
NHÓM 2 16.0 15.5 15.0 14.5
NHÓM 1 15.0 14.5 14.0 13.5

 

 

 

Ngành: Dược sỹ

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 19.5 19.0 18.5 18.0
NHÓM 2 18.5 18.0 17.5 17.0
NHÓM 1 17.5 17.0 17.0 16.0

 

 

 

Ngành: Xét nghiệm Y học

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.5 17.0 16.5 16.0
NHÓM 2 16.5 16.0 15.5 15.0
NHÓM 1 15.5 15.0 14.5 14.0

 

 

 

Ngành: Hộ sinh

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 17.0 16.5 16.0 15.5
NHÓM 2 16.0 15.5 15.0 14.5
NHÓM 1 15.0 14.5 14.0 13.5


 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B  (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)

 

 

 

Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.0 21.5 21.0 20.5
NHÓM 2 21.0 20.5 20.0 19.5
NHÓM 1 20.0 19.5 19.0 18.5

 

 

 

Ngành: Điều dưỡng đa khoa

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.0 21.5 21.0 20.5
NHÓM 2 21.0 20.5 20.0 19.5
NHÓM 1 20.0 19.5 19.0 18.5

 

 

 

Ngành: Dược sỹ

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 24.0 23.5 23.0 22.5
NHÓM 2 23.0 22.5 22.0 21.5
NHÓM 1 22.0 21.5 21.0 20.5

 

Ngành: Xét nghiệm Y học

 

ƯU TIÊN KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1
HỌC SINH PHỔ THÔNG 22.5 22.0 21.5 21.0
NHÓM 2 21.5 21.0 20.5 20.0
NHÓM 1 20.5 20.0 19.5 19.0


 

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

59 bình luận: Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2012

  •