Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm qua 2017-2016-2015

Điểm chuẩn của 3 năm gần đây của trường Đại học Luật Hà Nội được thống kê chi tiết dưới đây.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm gần đây:

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017 Ghi chú
Luật 52380101 A01     24,5 24,50 1590  
Luật 52380101 A00 23 23,25 24 23,42  
Luật 52380101 C00 26 26,25 27,5 26,58  
Luật 52380101 D01 21,25 21,75 23,5 22,17  
Luật kinh tế 52380107 A01     26,75 26,75 300  
Luật kinh tế 52380107 A00 25 25,25 27 25,75  
Luật kinh tế 52380107 C00 27,5 28 28,75 28,08  
Luật kinh tế 52380107 D01 23,5 23,75 25,75 24,33  
Luật thương mại quốc tế 52110101 A01     26,25 26,25 120 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Luật thương mại quốc tế 52110101 D01 30,25 31,25 25,25 28,92 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 52220201 A01     24,5 24,50 60 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) 52220201 D01 28,58 29,25 24 27,28 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 3 năm qua 2017-2016-2015

  •